ช้อปพัน รับสนั่น ลุ้นเป็นล้าน

​​​รับเครดิตเงินคืน 2% พร้อมลุ้นรับคะแนนสะสมพิเศษรวม 5 ล้านคะแนน

 • รับเครดิตเงินคืน 2% เพียงมียอดใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทุก 5,000 บาท/เดือน ตั้งแต่ 1-31 ม.ค. 60 และ 1-28 ก.พ. 60 เทียบกับยอดใช้จ่ายรวมที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 1-30 พ.ย. 59 (จำกัดเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท/ท่าน/เดือน และ 4,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ)

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน 2%

ธนาคารจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเทียบกับสรุปยอดใช้จ่ายของเดือน พ.ย. 59 ของลูกค้าแต่ละราย โดยยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืน และยอดใช้จ่ายสรุปเดือน พ.ย. 59 นั้นจะรวมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตจากทุกบัตรภายใต้ชื่อ – นามสกุลเดียวกัน

 • การคำนวณเครดิตเงินคืนจะคำนวณ 2% จากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เพิ่มขึ้นข้างต้นทุก 5,000 บาท เศษของค่าใช้จ่ายผ่านบัตรที่ไม่ถึง 5,000 บาทจะไม่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืน
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท/ท่าน/เดือน และสูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ตัวอย่าง นาย ก. มียอดใช้จ่ายสรุปเดือน พ.ย. 59 จำนวน 100,000 บาท เดือน ม.ค. 60 มียอดใช้จ่ายรวม 150,000 บาท และเดือน ก.พ. 60 มียอดใช้จ่ายรวม 230,000 บาท ดังนั้น นาย ก. จะได้เครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายของเดือน ม.ค. 60 จำนวน 1,000 บาท (150,000 – 100,000 x 2%) และเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายเดือน ก.พ. 60 จำนวน 2,000 บาท (230,000 – 100,000 X 2%) สาเหตุที่ ก.พ. 60 ได้เครดิตเงินคืน 2,000 บาท เนื่องจากว่าตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท/ท่าน/เดือน
 • ถือบัตรสามารถตรวจสอบยอดใช้จ่ายเดือน พ.ย. 59 ได้จากใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตที่ธนาคารจัดส่งให้ตามปกติ หรือสอบถามที่ K Contact Center 028888888

ลุ้นรับ KBank Reward Point รวม 5 ล้านคะแนน ลุ้นรับคะแนนสะสมพิเศษรวม 5 ล้านคะแนน (มูลค่ารวม 500,000 บาท) เพียงใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. – 28 ก.พ. 60 ครบทุก 5,000 บาท รับ 1 สิทธิ์**

 • รางวัลที่ 1 คะแนนสะสมพิเศษ 1 ล้านคะแนน จำนวน 3 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 คะแนนสะสมพิเศษ 100,000 คะแนน จำนวน 10 รางวัล
 • รางวัลที่ 3 คะแนนสะสมพิเศษ 10,000 คะแนน จำนวน 100 รางวัล

เงื่อนไขการลุ้นรับ KBank Reward Point รวม 5 ล้านคะแนน​

ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตสะสมทุก 5,000 บาท รับ 1 สิทธิ เพื่อลุ้นรับรางวัล โดยนับสิทธิตั้งแต่ 5,000 บาทแรกที่ผู้ถือบัตรใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 28 ก.พ. 60

 • ธนาคารจะคำนวณสิทธิจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทุกใบภายใต้ชื่อ – นามสกุลเดียวกัน
 • กำหนดจับรางวัลวันที่ 28 มีนาคม 2560 สถานที่จับรางวัล บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สำนักแจ้งวัฒนะ เลขที่ 47/7 ม. 3 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตามใบอนุญาตเลขที่ 10 เล่มที่ 3 ออกให้ ณ ที่ว่าการ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 3 เมษายน 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดี สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.askkbank.com/kbankcard หรือ K-Contact Center 02-8888888
 • คะแนนสะสมพิเศษและเครดิตเงินคืนที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลได้
 • ผู้โชคดีมีสิทธิรับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น และต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ
 • บุคคลในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย บุคคลในครอบครัวของกลุ่มธุรกิจฯ และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมการลุ้นรางวัลคะแนนสะสมพิเศษ 5 ล้านคะแนน

หมายเหตุ

 • ธนาคารจะคำนวณยอดใช้จ่ายและนับสิทธิเฉพาะผู้ถือบัตรที่ส่ง SMS ลงทะเบียนร่วมรายการ และเป็นยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 28 ก.พ. 60 เท่านั้น
 • สงวนสิทธิเครดิตเงินคืนและลุ้นรางวัลคะแนนสะสมพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรที่มีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ ประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารจนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืนบัญชีบัตรเครดิต หรือคะแนนสะสมพิเศษจากธนาคาร
 • ยอดแบ่งจ่ายรายเดือน (Smart Pay) ธนาคารจะคำนวณจากยอดราคาสินค้าเต็มจำนวนที่ผู้ถือบัตรทำรายการ ณ ร้านค้าระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 28 ก.พ. 60
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ห้างสรรพสินค้า (MCC Code 5311 ตามประเภทร้านค้าที่บริษัท Visa International และ MasterCard International กำหนด) ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเคดริตที่เรียกเก็บเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ยอดเรียกเก็บผ่านบัตรเครดิตของรายการแบ่งจ่ายรายเดือน การเบิกถอนเงินสด การซื้อ/แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การซื้อหน่วยลงทุนทุกประเภท (LTF/RMF) การชำระเบี้ยประกันชีวิตและประกันภัยทุกประเภท การชำระภาษีทุกประเภท ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ รายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ รายการที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง ตลอดจนรายการค่าชำระสินค้า/บริการที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกในภายหลัง
 • บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข รายละเอียด ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ พิมพ์ XC (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)


บัตรเครดิต