PromptPay พร้อมโอนเงิน ง่าย ปลอดภัย หลายช่องทาง

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินพร้อมเพย์

จำนวนเงินที่โอน / รายการค่าธรรมเนียม / รายการ
ไม่เกิน 5,000 บาทฟรีค่าธรรมเนียม
มากกว่า 5,000 - 30,000 บาท2 บาท
มากกว่า 30,000 - 100,000 บาท5 บาท
มากกว่า 100,000 - วงเงินสูงสุด / รายการ10 บาท