Middle|Left Green

บริการ K-eMail Statement สำหรับบัญชีเงินฝากกสิกรไทย

​​​​​​​​​​อัพเดตทุกความเคลื่อ​นไหว
ในบัญชีผ่านอีเมล

ดูรายการเดินบัญชีได้ไม่ต้องไปอัพเดตยอดถึงสาขา

InvisibleSectionName
10
Padding

​จุดเด่น

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding

​รายละเอียดการสมัคร

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding

รวดเร็ว ปลอดภัย
มั่นใจว่าไม่มีใครรู้รายการเดินบัญชีนอกจากคุณ

 

ใช้ได้ทั้งบัญชีออมทรัพย์ และกระแสรายวัน

 

ใช้ได้ทั้งบัญชีบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

 

2 ภาษาในฉบับเดียว
(ไทยและอังกฤษ)

 

รับได้ทั้งรายสัปดาห์
ราย 15 วัน หรือรายเดือน

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ
มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝาก​​กระแสรายวันกับธนาคารกสิกรไทย
เอกสาร

บัญชีบุคคลธรรมดา

  • ไม่ต้องใช้เอกสาร

บัญชีนิติบุคคล บัญชีคณะบุคคล บัญชีห้างหุ้นส่วนไม่จดทะเบียน หรือบัญชีที่มีบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของบัญชีตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

  • สมุดบัญชีเงินฝาก (กรณีสมัคร K-eMail Statement ของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์)
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่น้อยกว่า 3 เดือน
  • สำเนาเอกสารสัญญาการจัดตั้งคณะบุคคล / ห้างหุ้นส่วนสามัญ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบัญชีหรือผู้มีอำนาจลงนามแทนห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงนามสมัครบริการ
  • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ (ถ้ามี)
ช่องทางสมัคร
  • บัญชีบุคคลธรรมดา สมัครได้ที่​เว็บ​ไซต์​​หรือ K-Contact Center
  • บัญชีนิติบุคคล บัญชีคณะบุคคล บัญชีห้างหุ้นส่วนไม่จดทะเบียน หรือบัญชีที่มีบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของบัญชีตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป สมัครได้ที่สาขาธนาคารกสิกรไทยที่คุณมีบัญชีเงินฝากอยู่

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
22
Padding

คำถามที่พบบ่อย

K-eMail Statement คืออะไร ?

เป็นบริการจัดส่ง Statement ให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติผ่านทาง e-Mail Address ที่ให้ไว้กับธนาคาร ลูกค้าไม่จำเป็นต้อง log-in เข้าระบบธนาคาร ไม่ต้องจำ username หรือ password ให้ยุ่งยากอีกต่อไป

บริการนี้ต้องใช้อีเมลของใคร สามารถเปลี่ยนได้หรือไม่ ?

ต้องเป็นอีเมลของลูกค้าเท่านั้น

บริการนี้เหมาะกับใคร ?

เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการทราบรายการเดินบัญชี โดยไม่ต้องไปปรับสมุดหรือติดต่อสาขา

มีค่าธรรมเนียมหรือไม่ ?

ไม่มีค่าธรรมเนียม

จะได้รับเอกสารในไฟล์รูปแบบใด ?

รูปแบบไฟล์ PDF

​​​

Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left