บริการหนังสือค้ำประกันผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
K-Smart Guarantee

วางแผนเรื่องหนังสือค้ำประกันได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์


InvisibleSectionName
10
Padding
จุดเด่น
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding
 

รู้ข้อมูลหนังสือค้ำประกันได้ทุกที่ทุกเวลา เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

สามารถตรวจสอบข้อมูลหนังสือค้ำประกันผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้รู้สถานะ ยอดมูลค่าหนังสือค้ำประกันได้รวดเร็ว ถูกต้อง วางแผนธุรกิจได้อย่างมั่นใจ

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
12
Padding
 

เลือกกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้

สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้ ตาม Log in ผู้ใช้งานแต่ละรายมั่นใจได้ว่าข้อมูลสำคัญของหนังสือค้ำประกันจะอยู่ในการควบคุม

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
13
Padding
 

มั่นใจได้ในความปลอดภัย

ด้วยระบบความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์มาตรฐานสากล

Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left