Middle|Center White

K-Cyber for SME

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตสำหรับลูกค้าบุคคลทำการค้าหรือนิติบุคคล​

สะดวกทุกธุรกรรมทา​งการเงิน
จัดการได้ทุกที่ เพื่อธุรกิจ SME​

InvisibleSectionName
10
Padding

​จุดเด่น

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding

​รายละเอียดการสมัคร

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
12
Padding
 
 

อยู่ไหน เมื่อไหร่ ก็ทำธุรกรรมเพื่อธุรกิจได้อย่างคล่องตัว

 • คล่องตัวด้วยวงเงิน โอนเงิน ​ชำระเงิน สูงสุด 10 ล้านบาท / วัน
 • เช็คยอดบัญชี บัตรเครดิต ได้แบบทันใจ สะดวกรวดเร็ว ลดต้นทุนค่าจัดการบัญชี
 • อยู่ไหน เมื่อไหร่ ก็ทำรายการได้ ทั้งโอน จ่าย เช็กยอด ดูรายการย้อนหลัง บริการเรื่องเช็ก และจ่ายภาษีออนไลน์

Black
Middle|Left
Left
​​​

บริการโอนเงิน

 • โอนระหว่างบัญชีตนเอง (Own Account Funds Transfer)
 • โอนให้บุคคลอื่น (Other Account Funds Transfer)
 • โอนต่างธนาคาร (Inter-bank Funds Transfer)
  • แบบทันที (ตลอด 24 ชั่วโมง)
  • แบบเร่งด่วน (เงินเข้าบัญชีภายใน 1 วันทำการ)
  • แบบธรรมดา (เงินเข้าบัญชีภายใน 2 วันทำการ​)
​​ ​​

เงื่อนไขการโอนเงินต่างธนาคาร

รูปแบบการโอนต่างธนาคาร เงินเข้าบัญชีทันที
(ORFT)
เงินเข้าบัญชีภายใน 1 วันทำการ
(BAHTNET)
เงินเข้าบัญชีภายใน 2 วันทำการ
(Media Clearing)

ค่าธรรมเนียมและวงเงินโอน

 • จำนวนเงิน ​1 - 20,000 บาท
  ค่าธรรมเนียม 25 บาท
 • จำนวนเงินมากกว่า 20,000 - 50,000 บาท
  ค่าธรรมเนียม 35 บาท
 • ผู้โอน 120 บาท
 • ผู้รับโอนถูกคิด 100 บาท
  *ผู้รับโอน ตจว. + หมื่นล​​ะ 10 บาท
12 บาท
วงเงินโอนไม่เกิน 2 ล้านบาท / รายการ

ช่วงเวลาที่ให้บริการ

ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันทำการก่อน 13:00 น.
(ทำหลัง 13:00 น. หรือวันหยุดระบบจะเก็บคำสั่งโอนให้ในวันทำการ)
ทุกวันทำการก่อน 22:00 น.
(ทำหลัง 22:00 น. หรือวันหยุดระบบจะเก็บคำสั่งโอนให้ในวันทำการ)

การตั้งเวลา

ต้องทำรายการทันทีเท่านั้นสามารถตั้งเวลาล่วงหน้าได้สามารถตั้งเวลาล่วงหน้าได้

หมายเหตุ

ธนาคารที่เข้าร่วม

 • ​ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารเกียรตินาคิน​
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
 • ธนาคารทหารไทย
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารธนชาต
 • ธนาคารยูโอบี
 • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์
 • ​ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
 • ธนาคารออมสิน
 • ทำรายการก่อน 13:00 น.
  เงินเข้าปลายทางในวันเดียวกัน
 • ทำรายการหลัง 13:00 น.
  เงินเข้าปลายทางในวันทำการถัดไป
 • ทำรายการก่อน 22:00 น.
  เงินเข้าปลายทางในอีก 2 วันทำการถัดไป
 • ทำรายการหลัง 22:00 น.
  เงินเข้าปลายทาง 2 วันทำการถัดจากวันทำการนั้น

บริการชำระค่าสินค้าและบริการ

 • ชำระค่าบัตรเครดิตกสิกรไทยของตนเอง (Own Credit Card Payment)
 • ชำระค่าบัตรเครดิตกสิกรไทยของบุคคลอื่น (Other Credit Card Payment)
 • ชำระค่าสินค้าและบริการของบริษัทที่ทำข้อตกลงกับธนาคารมากกว่า 400 ร้านค้า
 • เลือกรูปแบบการชำระเงินได้ 2 รูปแบบ
  1. ชำระทันที
  2. กำหนดวันชำระเงินล่วงหน้า
​​​การบริหารบัญชี​​
 • ดูรายการบัญชีย้อนหลัง (Statement Inquiry)
  • บัญชีออมทรัพย์ / กระแสรายวัน / ฝากประจำ - ย้อนหลังได้ 6 เดือน
 • ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชี (Balance Inquiry)
 • ดูรายการเคลื่อนไหวล่าสุดภายในวันนี้ (Recent Transaction)
 • ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวที่ทำผ่าน K-Cyber for SME​​(Online Transaction)
 • ดูรายการที่ตั้งเวลาทำรายการล่วงหน้า (Scheduled Transaction)
  • ตรวจสอบ/แก้ไขรายการตั้งเวลาที่ยังไม่ถึงวันดำเนินการ
​​

บริการเกี่ยวกับบัตรเครดิตกสิกรไทย

 • ดูรายละเอียดบัตรเครดิตกสิกรไทย (Credit Card Inquiry)
  • ยอดเงินที่ใช้ไป
  • วันครบกำหนดชำระเงิน
 • ยอดบัตรที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ (Unbilled Transaction)
 • ดูรายละเอียดการใช้บัตรย้อนหลัง (Credit Card Statement Inquiry) ได้ 3 รอบบัญชี​
 • ​​​เปลี่ยนที่อยู่ส่งเอกสารที่เกี่ยวกับบัตรเครดิต (Change Credit Contact Information)
​​

HtmlBlock
13
Padding
 
 

มาตรฐานใหม่ของระบบรักษาความปลอดภัย

ล็อกอินปลอดภัย

ด้วยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน พร้อมฟังก์ชั่นแจ้งเตือน Login Alert ผ่านอีเมล เข้าใช้งานเมื่อไหร่ก็รู้ได้ทันที

ปลอดภัยกว่ากับรหัส ​QR-OTP (One-Time-Password)

เทคโนโลยีความปลอดภัยรูปแบบใหม่ ใช้ยืนยันการทำรายการสำคัญด้วยรหัส QR-OTP

  
Black
Middle|Left
Left

​​

รายละเอียดรหัสผ่าน

ในการใช้บริการ K-Cyber for SME ธนาคารจะให้คุณกำหนดรหัสใช้บริการ 2 ประเภท คือ

 1. รหัสผ่านเข้าสู่ระบบ (Login Password) เป็นรหัสที่คุณใช้ในการเข้าสู่บริการ K-Cyber for SME
 2. รหัสรักษาความปลอดภัย (Security Password) แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ
  • รหัสรักษาความปลอดภัยแบบใหม่ QR-OTP (One-Time-Password) : รหัสที่ใช้ยืนยันการทำรายการด้วย QR Code โดยทำงานร่วมกับแอพพลิเคชั่น K-Secure บนมือถือสมาร์ทโฟน เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการทำธุรกรรมออนไลน์ (ดาวน์โหลดได้จาก App Store หรือ Play Store
  • รหัสรักษาความปลอดภัยแบบ SMS-OTP (One-Time-Password) : รหัสที่ใช้ยืนยันการทำธุรกรรมทางการเงินในแต่ละครั้ง โดยเมื่อมีการทำรายการทางบัญชีหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว ระบบจะส่งรหัสผ่าน OTP (6 หลัก) พร้อมรหัสอ้างอิง (4 หลัก) ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (SMS) ทั้งนี้ คุณจะต้องกรอกรหัสผ่าน OTP เพื่อยืนยันการทำรายการภายใน 6 นาที

หมายเหตุ:

 • สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท / วัน สามารถเลือกใช้รหัสรักษาความปลอดภัยแบบ QR-OTP หรือ SMS-OTP ได้ตามความต้องการ โดยสามารถเข้าไปที่ ตั้งค่าข้อมูลส่วนตัว > แก้ไขข้อมูล > ตั้งค่ารหัสรักษาความปลอดภัย
 • สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินในการทำรายการสูงกว่า 2 ล้านบาท / วัน จะต้องเปลี่ยนมาใช้รูปแบบรหัสรักษาความปลอดภัยแบบ QR-OTP เท่านั้น

รายละเอียดการรักษาความปลอดภัย

 • การเข้ารหัสข้อมูล (Data Encryption) ด้วย Secured Socket Layer (SSL) 128 bits
 • การวางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และไฟร์วอลล์ (Firewall) ที่มีประสิทธิภาพ
 • มาตรฐาน ISO 27001:2013 ด้านระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางสารสนเทศ เวอร์ชั่นล่าสุด จาก UKAS (United Kingdom Accreditation Service) เพื่อรับรองระบบความปลอดภัยด้านข้อมูลมาตรฐานระดับโลก

​​​
None
14
Padding

มั่นใจ ปลอดภัยได้มากกว่า ด้วย QR OTP

ระบบความปลอดภัยสูงสุดในการทำรายการ ร่วมกับแอพพลิเคชั่น K-Secure ผ่าน QR-Code ใช้ยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมออนไลน์ที่สำคัญ           

           
           
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
15
Padding

รายละเอียดการใช้บริการ

วงเงินในการทำรายการ
 • โอนเงินให้บุคคลอื่น / โอนเงินต่างธนาคาร / ชำระค่าสินค้าและบริการ ขอเพิ่มวงเงินได้สูงสุด 10 ล้านบาท / วัน
 • โอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง - ไม่จำกัดวงเงิน
Black
Middle|Left
Left

​​​​

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดและใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตกสิกรไทย (K-Cyber for SME)

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ใช้บังคับระหว่าง บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ธนาคาร”) กับผู้ใช้บริการซึ่งได้รับการอนุมัติจากธนาคารให้ใช้บริการประเภทใดประเภทหนึ่งกับธนาคาร

 1. ธนาคารเปิดให้บริการ K-Cyber for SME สำหรับบุคคลธรรมดาทำการค้าและนิติบุคคล
 2. ผู้สมัครใช้บริการจะต้องมี E-mail address และบัญชีประเภทกระแสรายวันหรือออมทรัพย์ของธนาคารกสิกรไทยอย่างน้อย 1 บัญชี
 3. ผู้ใช้บริการสามารถเข้าดูข้อมูลทางด้านบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวันและข้อมูลส่วนตัวได้ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นแต่การโอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง การโอนเงินให้บุคคลอื่น ชำระค่าสินค้า / บริการ หรือเพิ่มบัญชีกสิกรไทย จะต้องเป็นไปตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น ทั้งน้ีธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของรายการต่าง ๆ ได้ตามแต่จะเห็นสมควร
 4. ผู้ใช้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดาทำการค้าสามารถเข้าใช้งานฟังก์ชั่น K-Expert MyPort ซึ่งสามารถแสดงภาพรวมของสินทรัพย์ของผู้ใช้บริการที่อาจมีหลากหลายประเภท เช่น บัญชีเงินฝาก กองทุน หลักทรัพย์ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่รวมไว้ในฟังก์ชั่นนี้ โดยผู้ใช้บริการสามารถเพิ่มเติมสินทรัพย์อื่น ๆ นอกจากสินทรัพย์ที่มีอยู่กับกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยได้ด้วยตนเอง รวมถึงสามารถวางแผนทางการเงินโดยขอคำปรึกษาจากผู้ให้คำปรึกษาทางการเงินของธนาคารได้ ซึ่งฟังก์ชั่นนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบริการ K-Cyber โดยเมื่อผู้ใช้บริการได้รับยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้แล้ว ผู้ใช้บริการจะสามารถใช้งานฟังก์ชั่น K-Expert MyPort ได้โดยอัตโนมัติ ทั้งน้ีธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการแก้ไขแสดงข้อมูลทรัพย์สินใน K-Expert MyPort ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร
 5. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าการที่ธนาคารแสดงข้อมูลทรัพย์สินของผู้ใช้บริการและการวางแผนทางการเงิน ใน K-Expert MyPort เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการเพื่อประกอบการตัดสินใจเบื้องต้นสำหรับการออมหรือการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง รับรอง หรือประกันผลตอบแทนจากการออมและการลงทุนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด
  ดังนั้น ในกรณีที่มีความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการอันมิได้เกิดจากการจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของธนาคารแล้ว ผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าทดแทนใด ๆ จากธนาคารทั้งสิ้น
 6. ข้อมูลสินทรัพย์ที่ผู้ใช้บริการได้ระบุเพิ่มเติมด้วยตนเอง ใน K-Expert MyPort ธนาคารจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้บุคคลภายนอกทราบ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด
 7. ผู้ใช้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดาทำการค้าและนิติบุคคลสามารถโอนเงินไปบัญชีบุคคลอื่น โอนเงินต่างธนาคาร หรือชำระค่าสินค้า / บริการเป็นจำนวนยอดรวมกันได้ไม่เกิน 300,000.-บาท / วัน ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถดำเนินการแจ้งขอเพิ่มวงเงินโอนหรือชำระค่าสินค้าได้สูงสุดเป็นจำนวนเงินสูงสุด 10,000,000.-บาท / วัน และ / หรือตามจำนวนเริ่มต้นหรือจำนวนเงินสูงสุดที่ธนาคารประกาศเปลี่ยนแปลง หรือตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร โดยไม่กำหนดจำนวนครั้ง และธนาคารจะทำการตัดบัญชีตามจำนวนเงินที่ระบุพร้อมค่าธรรมเนียมจากบัญชีของผู้ใช้บริการและเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีผู้รับโอนทันทีหลังจากที่ผู้ใช้บริการได้ทำรายการยกเว้น แต่การโอนเงินต่างธนาคารจะต้องเป็นไปตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น
 8. ผู้ใช้บริการจะได้รับเอกสารหลักฐานจากธนาคารเมื่อมีการโอนเงินผ่านบริการ K-Cyber for SME โดยผู้ใช้บริการจะได้รับ E-mail แจ้งการทำรายการนอกเหนือจากรายการบันทึกในสมุดบัญชีเงินฝาก
 9. เมื่อผู้ใช้บริการได้รับรหัสผ่าน (PIN) จากธนาคารแล้วจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่านก่อน โดยในการเข้าสู่ระบบครั้งแรก ระบบจะทำการบังคับให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยอัตโนมัติ
 10. ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษารหัสผู้ใช้งาน (User ID) รหัสผ่าน (PIN) และรหัสรักษาความปลอดภัยไว้ในที่มั่นคงและถือเป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการรายนั้นเท่านั้น ในกรณีที่เกิดการสูญหาย หรือหลงลืม ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อธนาคารที่ K-Contact Center โทร. 02-8888888 เพื่อแจ้งระงับรหัสชุดเดิม และขอรหัสชุดใหม่
 11. การกระทำใด ๆ อาทิ การเบิกจ่าย การโอนเงิน การแก้ไขข้อมูลลูกค้าซึ่งหมายถึงการลบ / เพิ่มบัญชี และแก้ไขข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ผ่านบริการ K-Cyber for SME ทั้งที่เป็นการกระทำของผู้ใช้บริการเอง หรือเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นโดยบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยประการใดก็ตาม หากได้กระทำไปโดยการใช้รหัสผู้ใช้งาน / รหัสผ่าน / รหัสรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ ให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์ และให้มีผลผูกพันผู้ใช้บริการเสมือนหนึ่งได้กระทำโดยผู้ใช้บริการเอง และผู้ใช้บริการยินยอมรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวทุกประการ
 12. ผู้ใช้บริการยินยอมชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการ K-Cyber for SME ตามกำหนดเวลาและอัตราที่ธนาคารกำหนดซึ่งยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยธนาคารสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการใช้บริการน้ีตามที่ธนาคารกำหนดเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการยินยอมให้ธนาคารหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการที่มีอยู่กับธนาคารได้ทันที
 13. ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่าหากเกิดกรณีที่รหัสผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านของผู้ใช้บริการถูกระงับใช้ถาวรหรือชั่วคราวโดยระบบของธนาคารอันเนื่องมาจากผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นใดระบุรหัสผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง หรือเหตุอื่นใดการที่รหัสผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านถูกระงับด้วยระบบดังกล่าว จะส่งผลให้ธุรกรรมต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ทำไว้หรือตกลงให้ทำไว้ล่วงหน้า จะถูกระงับทันที และผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการระงับการทำธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารทั้งสิ้น หากผู้ใช้บริการประสงค์ที่จะให้มีการยกเลิกการระงับใช้บริการโดยระบบของธนาคาร ผู้ใช้บริการจะต้องจัดส่งแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลฯ พร้อมแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังธนาคารผ่านธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือผ่านทางโทรสาร / ไปรษณีย์ไปยังฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องตามที่ธนาคารแจ้งไว้ โดยผู้ใช้บริการจะสามารถใช้บริการได้ต่อเมื่อผู้ใช้บริการได้แสดงหลักฐานจนเป็นที่พอใจของธนาคารแล้ว ในกรณีที่ธนาคารได้ดำเนินการยกเลิกการระงับใช้บริการตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่าธุรกรรมใด ๆ ของผู้ใช้บริการที่ยังไม่ถึงกำหนดทำรายการจะกลับมามีผลบังคับใช้เสมือนว่าไม่มีการระงับใช้บริการทันที
 14. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์ที่จะให้มีการยกเลิกการใช้บริการ K-Cyber for SME ผู้ใช้บริการจะต้องจัดส่งแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลฯ พร้อมแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชน และเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังธนาคารผ่านธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือช่องทางอื่น ๆ ที่ธนาคารจะเปิดให้บริการต่อไปในอนาคต โดยธนาคารจะดำเนินการยกเลิกการใช้บริการตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการโดยเร็ว
 15. ในกรณีที่เกิดผู้ใช้บริการพบข้อผิดพลาดจากการดำเนินการ หรือในกรณีที่มีเหตุที่ต้องระงับการดำเนินการภายใต้บริการนี้ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อธนาคารได้ที่ K Contact Center โทรศัพท์หมายเลข 02-8888888 เมื่อธนาคารได้รับแจ้งการระงับการดำเนินการจากผู้ใช้บริการตามช่องทางดังกล่าว ธนาคารตกลงดำเนินการระงับการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ธนาคารได้แจ้งแก่ผู้ใช้บริการนั้น โดยผู้ใช้บริการยังคงเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ และรายการธุรกรรมที่ได้เกิดขึ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่ธนาคารจะมีการระงับการดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งดังกล่าว โดยผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลเรื่อง วัน เวลา ผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวนเงิน และลักษณะธุรกรรม หรือข้อมูลอื่นใดตามที่ธนาคารจะร้องขอ และธนาคารจะทำการสอบสวน และแก้ไขข้อผิดพลาด (หากมี) (โดยยึดหลักเกณฑ์ของทางราชการ และ / หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหลัก) ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นไปตามรายละเอียดดังกล่าว และจะแจ้งผลการสอบสวนให้ผู้ใช้บริการทราบภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันทราบผลการสอบสวน และธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเพิกเฉยต่อคำรอ้งขอใด ๆที่ขัดต่อข้อกำหนด / หลักเกณฑ์ของทางราชการ และ / หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนั้น ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดที่ธนาคารจะต้องชดใช้เงินแก่ผู้ใช้บริการ ธนาคารจะโอนเงินที่ผิดพลาดเข้าบัญชีผู้ใช้บริการภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันที่ธนาคารตรวจพบข้อผิดพลาด
 16. ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าการให้บริการ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนช่องทางการให้บริการต่าง ๆ ที่ธนาคารจัดทำขึ้นเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขอใช้บริการ ทั้งนี้ ธนาคารตกลงรับผิดชอบต่อผู้ขอใช้บริการในความเสียหายสืบเนื่องจากบริการนี้ ในกรณีที่ธนาคารมิได้ปฏิบัติตามข้อตกลงในการให้บริการ (เว้นแต่การไม่ปฏิบัตินั้นเกิดจากการที่ผู้ขอใช้บริการมีเงินในบัญชีไม่พอ และ / หรือไม่มีหรือถูกระงับการใช้วงเงินสินเชื่อกับธนาคาร และ / หรือการโอนเงินมีผลทำให้ยอดเงินในบัญชีเกินกว่าวงเงินสินเชื่อที่ตกลงกับธนาคาร และ / หรืออยู่ระหว่างการดำเนินทางกฎหมาย และ/หรือธนาคารได้แจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบถึงความขัดข้องของการโอนเงินก่อนหรือในขณะทำการโอนเงินอยู่แล้ว และ / หรือผู้ขอใช้บริการปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงกับธนาคาร และ / หรือเหตุสุดวิสัยอื่นใด) หรือธนาคารไม่ปฏิบัติตามคำสั่งระงับการดำเนินการที่ได้รับแจ้งจากผู้ขอใช้บริการตามวิธีการและเงื่อนไขของข้อตกลง หรือธนาคารยังมิได้ส่งมอบเครื่องมือการโอนเงิน (เช่น บัตรรหัส หรือเครื่องมืออื่นใดที่ธนาคารกำหนดสำหรับใช้เป็นเครื่องมือการโอนเงินสำหรับบริการ) ให้แก่ผู้ใช้บริการ แต่มีรายการเกิดขึ้นโดยมิชอบ หรือรายการที่เกิดขึ้นโดยมิชอบอันมิใช่เกิดจากความผิดของผู้ขอใช้บริการ
 17. ผู้ใช้บริการยอมรับว่า กรณีเกิดรายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ อันมีสาเหตุเครื่องมือโอนเงินสูญหาย หรือถูกโจรกรรม ผู้ใช้บริการยอมรับผิดตามจำนวนเงินโอนนั้น ที่เกิดก่อนธนาคารจะดำเนินการอายัด หรือระงับการใช้เครื่องมือโอนเงิน หรือ การโอนเงินที่มีข้อตกลงล่วงหน้าแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้กำหหนด “เครื่องมือโอนเงิน” หมายถึง บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต รหัสลับ แผ่นจานแม่เหล็กที่บรรจุโปรแกรม หรือเครื่องมืออื่นใดที่ธนาคารมอบให้ผู้ใช้บริการเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการโอนเงินเข้าหรือออกจากบัญชี
 18. หากความเสียหายเกิดขึ้นจากเครื่องมือ หรืออุปกรณ์การใช้บริการของผู้ใช้บริการ หรือเกิดจากระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการหรือผู้รับโอนเงิน
 19. ในกรณีที่ธนาคารมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน หรือ ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนให้แก่หน่วยงานของรัฐ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย คำสั่ง หรือกฎระเบียบของรัฐ ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผย หรือรายงานข้อมูล และ / หรือจัดทำรายงานเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินของผู้ใช้บริการ มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานรัฐได้ทุกประการ
 20. ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการต่าง ๆ ได้ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากน้ี ธนาคารมีสิทธ์ิที่จะยกเลิกบริการดังกล่าวนี้ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเฉพาะแต่ผู้ใช้บริการรายใดรายหนึ่งเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่มีกฎหมายกำหนดไว้ สำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่เข้าใช้งานระบบครั้งแรกเกินกว่า 30 วัน นับจากวันที่ขั้นตอนการสมคัรใช้บริการเสร็จส้ิน ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการสมัครใช้บริการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 21. การล่าช้าหรืองดเว้นใด ๆ ในการใช้สิทธ์ิของธนาคารตามกฎหมายหรือตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตลอดจนคู่มือระเบียบและบันทึกเสียงของธนาคารในระบบโทรศัพท์ ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธ์ิหรือให้ความยินยอมในการดำเนินการใด ๆ แก่ผู้ใช้บริการแต่ประการใด
 22. บรรดาหนังสือ จดหมายคำบอกกล่าวใด ๆ ที่ธนาคารได้ส่งให้ผู้ใช้บริการตามที่อยู่ หรือสถานที่ทำงานที่แจ้งไว้กับธนาคารนั้น ผู้ใช้บริการยอมให้ถือว่าเป็นภูมิลำเนาที่ถูกต้อง และมีการส่งให้โดยชอบแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือสถานที่ทางานหรือเปลี่ยนอาชีพการงาน ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที

HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ
 • บุคคลธรรมดาที่ทำการค้า (มีใบจดทะเบียนพาณิชย์ประกอบ) หรือ นิติบุคคล
 • มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ของธนาคารกสิกรไทย
 • มีอีเมล และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
เอกสาร

บุคคลธรรมดาที่ทำการค้า

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง​​ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
 • สมุดบัญชีที่จะใช้ในการสมัครบริการ​
 • ใบทะเบียนการค้า​

นิติบุคคล

 • สมุดบัญชีที่จะใช้ในการสมัครบริการ
 • แบบฟอร์มสมัครบริการ K-Cyber for SME
  • แบบคำขอใช้บริการ K-Cyber for SME (สำหรับนิติบุคคล) ​ลงนามโดยผู้มีอำนาจ
  • รายงานการประชุมที่ระบุให้ใช้บริการ/เพิ่มบัญชี/เปลี่ยนแปลงข้อมูลบน K-Cyber for SME
  • ​เอกสารอื่นๆ ประกอบการสมัครบริการ K-Cyber for SME

​ ​
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
22
Padding

คำแนะนำในการใช้งาน

 ​

การใช้บริการครั้งแรก

คำแนะนำ
 

การขอเพิ่มบัญชีบนบริการ K-Cyber for SME

ดาวน์โหลดเอกสาร
 

การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนบริการ K-Cyber for SME

ดาวน์โหลดเอกสาร

Black
Middle|Left
Left

​​​

การใช้บริการครั้งแรก

 1. เข้าเว็บไซต์ www.kasikornbank.com
 2. เลือก K-Cyber for SME
 3. ชื่อผู้ใช้งาน (User ID) หมายถึงเลขบัญชีที่ใช้สมัครบริการ
 4. รหัสผ่าน (Password) รหัสผ่านที่ธนาคารส่งให้ทาง SMS หรือ E-Mail


HtmlBlock
23
Padding

คำถามที่พบบ่อย

K-Cyber for SME เหมาะกับใคร ?

K-Cyber for SME เหมาะสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ทำการค้าและนิติบุคคลที่มีธุรกิจขนาดเล็ก

​​
ลูกค้าประเภทใดที่ต้องใช้งาน QR-OTP และใช้งานอย่างไร ?

เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า ธนาคารกำหนดให้ลูกค้าที่ใช้งาน K-Cyber for SME ที่มีวงเงินเกินกว่า 2 ล้านบาท ต้องใช้งาน QR-OTP เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยสูง อย่างไรก็ตามลูกค้า K-Cyber และ K-Cyber for SME ที่สนใจใช้งาน QR-OTP สามารถเปลี่ยนแปลงจาก SMS-OTP มาใช้งาน QR-OTP ได้Black
Middle|Left
Left

​​​

ความแตกต่างระหว่าง K-Mobile Banking PLUS กับ K-Cyber

รายละเอียดK-Mobile Banking PLUSK-Cyber
อุปกรณ์ในการเข้าใช้งานโทรศัพท์มือถือที่รองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แล็ปท็อป โน้ตบุ๊ก และแท็บเล็ต
ลักษณะผลิตภัณฑ์แอพพลิเคชั่นบนมือถือการทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ / บริการ
 • โอนเงินด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ QR Code
 • จ่ายบิลด้วยการสแกนบาร์โค้ด
 • ตกแต่งแอพพลิเคชั่นได้ตามใจ
 • แจ้งผลการโอนเงินผ่าน SMS อีเมล หรือเฟซบุ๊ก
 • บันทึก e-Slip รายการลงโทรศัพท์มือถืออัตโนมัติ
 • ดู Portfolio เพื่อการจัดการลงทุน ซื้อ - ขายกองทุน
 • ฟังก์ชั่นที่สร้างรูปแบบส่วนตัวได้ และทำรายการต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น
 • ช้อปออนไลน์ได้แม้ไม่มีบัตรด้วย K-Web Shopping Card, ดู Portfolio เพื่อการจัดการลงทุน, ซื้อ - ขายกองทุน และเทรดหุ้นออนไลน์
 • หมดกังวลกับรายการที่ต้องทำเป็นประจำ ด้วยฟังก์ชั่น การตั้งจ่ายบิล / โอนเงินล่วงหน้าได้นาน สูงสุด 12 เดือน
 • อุ่นใจทุกครั้งที่เข้าใช้งาน ด้วย Login Alert และระบบจะทำการแจ้งผลทุกรายการให้ทราบผ่านอีเมล และ SMS (รายการโอนเงินแจ้งให้ผู้รับทราบ)
 • ตรวจสอบและเรียกดูรายการย้อนหลังได้ทุกรายการ และมีอีเมลแจ้งผลการทำรายการให้ทราบทุกครั้ง
วัน - เวลาในการให้บริการให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
​ยกเว้นการชำระค่าสินค้าและบริการระหว่างเวลา 22.00 - 24.00 น.
ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
*ยกเว้นการชำระค่าสินค้าและบริการระหว่างเวลา 22.00 - 24.00 น.
วงเงินรวมในการทำธุรกรรมทางการเงิน500,000 บาท300,000 บาท
วงเงินเฉพาะการโอนเงิน100,000 บาท100,000 บาท
วงเงินรวมสูงสุด
(ลูกค้าต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม)
2,000,000 บาท2,000,000 บาท
ระบบรักษาความปลอดภัยระบบล็อก 3 ชั้น (Triple Lock Security) ที่ตรวจสอบตัวเลขเครื่องมือถือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และรหัสผ่านทุกครั้ง

ระบบความปลอดภัยสูงสุด

 1. เข้าใช้งานด้วย User ID และ Password
 2. เพิ่มรหัสความปลอดภัยอีกขั้นเมื่อทำรายการผ่าน SMS-OTP / QR-​OTP เพื่อยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมสำคัญ ทุกครั้งผ่านมือถือของคุณ

HtmlBlock
11
Padding
 

หมดกังวล วางแผนได้ล่วงหน้า

ตั้งเวลาโอนเงิน และจ่ายบิล ได้สูงสุด 12 เดือน

สบายใจ ตรวจสอบได้

แจ้งผลการทำรายการทุกครั้ง ผ่านอีเมล

Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left